Biểu phí WebMoney

WebMoney xin thông báo biểu phí các dịch vụ Ví điện tử WebMoney tại thị trường Việt Nam (Ví WMV) như sau:

NẠP TIỀN VÍ

Đơn vị tính: WMV (1 WMV = 1 VNĐ)

Hình thức

Hạn mức giao dịch

Phí dịch vụ

Ghi chú

Tối thiểu

Tối đa

Chuyển khoản ngân hàng

50.000/lần

10.000.000/lần

Miễn phí

 

Scan QR code bằng ứng dụng Ngân hàng

50.000/lần

10.000.000/lần

1%/giá trị giao dịch

Không chấp nhận hình thức nạp Ví bằng thẻ tín dụng quốc tế (Visa/Master)

 

THANH TOÁN DỊCH VỤ

RÚT TIỀN VÍ VỀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Đơn vị tính: WMV (1 WMV = 1 VNĐ)

Hình thức

Hạn mức giao dịch/lần

Phí hệ thống

Phí dịch vụ

Phí SMS

Ghi chú

Tối thiểu

Tối đa

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

Rút tiền về thẻ ATM ngân hàng tại Việt Nam

100.000/lần

10.000.000 /lần

100.000.000/ngày

300.000.000/tuần

500.000.000/tháng

0.8%/giao dịch

500

1.000.000

Miễn phí

1.000 (nếu có)

Khách hàng có thể sử dụng phương thức xác thực giao dịch miễn phí bằng E-NUM thay cho SMS