Các thỏa thuận

Những yêu cầu cần tuân thủ đối với người sử dụng Ví điện tử WebMoney tại Việt Nam (sau đây gọi là “chủ Ví WMV”) là khách hàng cá nhân như sau:

I/ Đối với khách hàng cá nhân:

1) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi

1.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Họ và tên;
 • Địa chỉ thường trú;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Số điện thoại;
 • E-mail
 • Tải lên ảnh chụp hoặc scan CMND/CCCD/Hộ chiếu

1.2) Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; công dân nước ngoài từ 15 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước sở tại có thể đăng ký Ví WMV

2) Chủ Ví có thể rút WMV về tài khoản ngân hàng thì cần cung cấp thêm thông tin sau:

 • Tên ngân hàng mở tài khoản, chi nhánh;
 • Số tài khoản ngân hàng;
 • Tên chủ tài khoản.

2.1) Những yêu cầu đối với các ví WMV có giá trị giao dịch lớn:

 • Nếu tổng giá trị các giao dịch trong 1 năm từ 500.000.000 WMV (năm trăm triệu) trở lên, chủ Ví WMV cần cung cấp các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú hiện tại (sổ hộ khẩu, sổ tạm trú…)
+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu (nếu cần)

 • Nếu tổng giá trị các giao dịch trong 1 năm từ 1.000.000.000 WMV (một tỷ) trở lên, chủ Ví WMV cần cung cấp các giấy tờ sau:

+ Bản sao kê tài khoản ngân hàng hoặc các loại giấy tờ khác để chứng minh nguồn thu/chi hợp pháp với giá trị tối thiếu bằng 70% tổng giá trị giao dịch.
+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu (nếu cần)

Trong trường hợp chủ Ví WMV không tuân thủ các yêu cầu trên và/hoặc không cung cấp các giấy tờ được yêu cầu đúng thời hạn, chủ Ví WMV có thể bị giới hạn trong các giao dịch bằng Ví WMV (nạp tiền – rút tiền Ví).

II) Đối với khách hàng Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh

1.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví là doanh nghiệp cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh;
 • Số giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Mã số thuế;
 • Tên giám đốc hoặc người được uỷ quyền;
 • Số CMND/hộ chiếu của giám đốc hoặc người được uỷ quyền;
 • Địa chỉ liên hệ, điện thoại;
 • Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh;
 • E-mail; website (nếu có).
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ sau:

+ Giấy phép ĐKKD;
+ CMND/hộ chiếu của giám đốc hoặc người được ủy quyền;
+ Giấy ủy quyền (nếu người đại diện không phải là giám đốc);
+ Hóa đơn điện (hoặc nước) tại địa chỉ trùng với địa chỉ liên hệ trong vòng 3 tháng gần nhất.

1.2) Giám đốc hoặc người được uỷ quyền là công dân Việt Nam phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; địa chỉ doanh nghiệp phải được đặt trong lãnh thổ Việt Nam

2) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi đối với chủ Ví là cơ sở kinh doanh

2.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví là cơ sở kinh doanh cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Tên cơ sở kinh doanh;
 • Lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh;
 • Số giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nếu có);
 • Mã số thuế (nếu có);
 • Tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện);
 • Số CMND/hộ chiếu của chủ sơ cở hoặc người đại diện;
 • Địa chỉ liên hệ, điện thoại;
 • Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh;
 • E-mail; website (nếu có).
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ sau:

+ Số giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nếu có);
+ CMND/hộ chiếu của chủ cơ sở hoặc người đại diện;
+ Hóa đơn điện (hoặc nước) tại địa chỉ trùng với địa chỉ liên hệ trong vòng 3 tháng gần nhất.

2.2) Chủ cơ sở kinh doanh hoặc người đại diện là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; cơ sở kinh doanh phải được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có thể đăng ký Ví WMV dạng doanh nghiệp

Trong trường hợp chủ Ví WMV không tuân thủ các yêu cầu trên và/hoặc không cung cấp các giấy tờ được yêu cầu đúng thời hạn, chủ Ví WMV có thể bị giới hạn trong các giao dịch bằng Ví WMV (nạp tiền – rút tiền Ví).

 

Chính sách này (“Chính sách sử dụng File Cookie”) là một phần của Chính sách bảo mật của Webmoney (“Chính sách bảo mật”). Ý nghĩa của các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Chính sách sử dụng File Cookie này được định nghĩa trong Chính sách bảo mật.

File Cookie là gì?

File Cookie – là một gói dữ liệu có chứa một lượng nhỏ thông tin, được tải về thiết bị hoặc trình duyệt khi bạn truy cập các trang web. Sau đó, mỗi khi bạn truy cập trang web này, File Cookie sẽ được truyền ngược lại website đó hoặc website khác mà cũng chấp nhận File Cookie đó.

Xin lưu ý rằng, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ mà nằm ở trong dữ liệu của file nhật ký hệ thống (“log files”) của các bên thứ ba. File nhật ký hệ thống không phải là File Cookie, không chứa bất kỳ một thông tin cá nhân nào và không thể sử dụng để định dạng việc bạn sử dụng cá nhân Dịch vụ. Khi bạn yêu cầu một trang web nào đó, từ phía máy chủ web Dịch vụ sẽ tự động nhận được tên domain của bạn và địa chỉ IP, nhưng những thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị tiết lộ và những dữ liệu này chỉ được sử dụng để nghiên cứu tổng lưu lượng Dịch vụ và người dùng của nó, và/hoặc để hợp tác với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Dữ liệu này không được tiết lộ cho các bên thứ ba, trừ khi được yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi sử dụng File Cookie như thế nào?

Chúng tôi sử dụng File Cookie để đảm bảo các Dịch vụ của chúng tôi thực hiện đúng chức năng của nó và để chúng tôi hiểu thêm cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi cải thiện nó tốt hơn. File Cookie sẽ không thể gây hại đến máy tính của bạn.

Những loại File Cookie nào chúng tôi sử dụng?

Đầu tiên, chúng tôi sẽ mô tả từng loại file, sau đó chúng tôi sẽ xác định các loại file thực sự chúng tôi sẽ sử dụng theo bảng dưới đây.

Có bốn loại File Cookie khác nhau:

File Cookie cần thiết: đây là loại File Cookie cần thiết cho hoạt động của Dịch vụ và nó không thu thập thông tin về bạn để có thể sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị. Đồng thời, nó cũng nhớ các trang web mà bạn truy cập.

File Cookie phân tích/kỹ thuật: cho phép chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ, ví dụ: cách bạn di chuyển xung quanh trang web của chúng tôi và bạn có gặp lỗi gì hay không. Loại File Cookie này không thu thập thông tin cá nhân của bạn. Các thông tin ẩn danh thu thập được chỉ được chúng tôi sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ, hiểu được một cách tổng thể người dùng của chúng tôi quan tâm gì và đánh giá hiệu quả của các quảng cáo của chúng tôi. Một số File Cookie kỹ thuật được sử dụng như một phần của các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, ví dụ: Google Analytics.

File Cookie chức năng: được sử dụng cho việc cung cấp các dịch vụ hoặc để nhận ra bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Nó cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào đón bạn bằng tên của bạn, ghi nhớ sở thích của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.

File Cookie mục đích: cho phép ghi lại chuyến viếng thăm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, các trang, các đường dẫn liên kết mà bạn đã ghé qua. Chúng liên kết với các dịch vụ của các bên thứ ba, ví dụ như nút “Like”, “Share”. Các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ này để đổi lấy một ghi nhận là bạn đã ghé qua trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba có thể sau đó sẽ sử dụng thông tin về các truy cập của bạn nhằm mục đích quảng cáo và hiển thị quảng cáo cho bạn trên các trang web khác mà bạn cũng có thể quan tâm.

Trong bảng dưới đây sẽ tóm tắt thông tin về File Cookie mà chúng tôi sử dụng thực tế và mục đích sử dụng chúng:

Loại File Cookie?
Cần thiết
Phân tích
Chức năng
Mục đích
Đăng nhập & xác thực khách hàng
     
Hỗ trợ phiên truy cập của khách hàng
     
Ghi nhớ sở thích của khách hàng
     
Phân tích Google & WebMoney
     

Làm thế nào tôi có thể thiết lập các cài đặt cho các File Cookie?

Lưu ý rằng, các thiết lập trên máy tính của bạn và/hoặc trên trình duyệt di động, có thể sẽ làm chệch hướng “cần thiết”, “kỹ thuật” hoặc “mục đích” của File Cookie. Nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc truy cập website Dịch vụ và một phần của Dịch vụ có thể sẽ không làm việc.

Tất cả các trình duyệt đều có các công cụ cho phép quản lý File Cookie như: chấp nhận, từ chối hoặc xóa. Để có thể truy cập vào thiết lập File Cookie, bình thường người ta hay vào “Thiết lập” (Setting) trên trình duyệt. Bạn cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng các chức năng ở mục “Trợ giúp” hoặc liên hệ với nhà cung cấp trình duyệt. Nếu bạn không biết cách thiết lập File Cookie, vui lòng truy cập vào các đường dẫn sau để xem hướng dẫn sử dụng các trình duyệt phổ biến nhất:

Thiết lập trên trình duyệt Firefox
Thiết lập cookie trên trình duyệt Chrome
Thiết lập cookie trên trình duyệt Opera
Thiết lập cookie trên trình duyệt Safari
Thiết lập cookie trên trình duyệt Internet Explorer

Ngoài ra, để ngăn chặn việc kích hoạt File Cookie mục đích, bạn có thể sử dụng các ứng dụng từ các nhà cung cấp khác được nêu trong bảng. Để xem thêm các thông tin về cách xóa, vô hiệu hóa hoặc khóa File Cookie, vui lòng truy cập AboutCookies.org.

 

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Thỏa thuận được áp dụng cho khách hàng là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ do WebMoney cung cấp thông qua Ví điện tử WebMoney.

2. NỘI DUNG THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG VÍ ĐIỆN TỬ WEBMONEY

2.1. Thỏa thuận Người dùng (gọi tắt là "Thỏa thuận") được hiểu là sự thỏa thuận giữa khách hàng (hay người sử dụng) và Công ty WM Transfer Ltd, đơn vị chủ quản cung cấp dịch vụ Ví điện tử WebMoney.

2.2. Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ của WebMoney. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, khách hàng vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của WebMoney. Khi khách hàng bắt đầu tạo tài khoản Ví điện tử WebMoney hoặc sử dụng các dịch vụ của WebMoney đồng nghĩa với việc khách hàng đã tự nguyện đồng ý với tất cả các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận.

2.3. Khách hàng (hay người sử dụng) trong Thỏa thuận này là những cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Ví điện tử WebMoney, dù theo phương thức trực tiếp hay gián tiếp trong suốt quá trình sử dụng, kinh doanh thương mại.

2.4. Thỏa thuận này là văn bản quan trọng mà khách hàng cần xem xét cẩn trọng, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa thuận trước khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khi khách hàng sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney đồng nghĩa với với việc khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận, cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Thỏa thuận và các quy định, chính sách và điều khoản liên quan khác của WebMoney trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách bảo mậtChính sách sử dụng cookie, Biểu phí, Quy trình giải quyết khiếu nại, Chính sách hoàn trả và các quy định khác có liên quan của WebMoney

2.5. WebMoney có thể điều chỉnh nội dung của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Thỏa thuận đã được điều chỉnh trên website của WebMoney và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Những quy định trọng yếu của Thỏa thuận sẽ được WebMoney thông báo trước 15 (mười lăm) ngày trước khi áp dụng hiệu lực. Nếu khách hàng không đồng ý với những nội dung thay đổi của Thỏa thuận, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của WebMoney trước thời điểm những nội dung này bắt đầu có hiệu lực. Khách hàng được xem như đồng ý với những thay đổi của Thỏa thuận nếu vẫn sử dụng dịch vụ của WebMoney sau thời điểm những nội dung thay đổi này có hiệu lực.

2.6. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc nhận thức và tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với những quy định về tính hợp pháp của giao dịch, hàng hóa/dịch vụ cung cấp, nguồn gốc giá trị tiền tệ thanh toán.

3. ĐỊNH NGHĨA, GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG THỎA THUẬN

3.1. Dịch vụ: là Dịch vụ Ví điện tử WebMoney hoặc các dịch vụ do WebMoney cung cấp
3.2. Thông tin truy cập: là mật khẩu, thông tin đăng nhập chi tiết và bất kỳ thông tin bảo mật liên quan đến Tài khoản Ví điện tử của Người sử dụng;
3.3. Các quy định: là các quy định, hướng dẫn liên quan đến dịch vụ Ví điện tử;
3.4. Tiền điện tử WMV: là đơn vị tiền điện tử được sử dụng trong hệ thống Ví điện tử WebMoney, tỷ lệ quy đổi với tiền Việt Nam đồng là 1:1;
3.5. Tài khoản Ví điện tử/Ví điện tử: là tài khoản chứa tiền điện tử WMV trong hệ thống Ví điện tử WebMoney;
3.6. Nhà cung cấp (Merchant): là một người hoặc một pháp nhân được phép nhận tiền điện tử WMV như thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của mình;
3.7. Tài khoản Merchant: là tài khoản WMV của Nhà cung cấp (Merchant) trong hệ thống của WebMoney;
3.8. Ngày làm việc: là các ngày làm việc của WebMoney ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ;
3.9. Khách hàng/Người sử dụng: là một cá nhân hoặc tổ chức đã được WebMoney chấp thuận đăng ký một Tài khoản Ví điện tử trong hệ thống của WebMoney;
3.10. Lệ phí/Phí dịch vụ: là các khoản phí phát sinh trong quá trình sửa dụng dịch vụ của WebMoney (nếu có);
3.11. Hạn mức giao dịch: là một giới hạn về loại, khối lượng giao dịch được áp dụng khi sử dụng dịch vụ Ví điện tử WebMoney;
3.12. Số dư (hoặc Số dư tài khoản Ví điện tử): là số dư hiện tại bằng tiền điện tử WMV trong tài khoản Ví điện tử WebMoney của khách hàng;

4. CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG VÍ ĐIỆN TỬ WEBMONEY
4.1. DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ WEBMONEY

Dịch vụ Ví điện tử WebMoney (hay “Dịch vụ”) là dịch vụ nhằm cung cấp cho Người sử dụng tài khoản điện tử định danh do WebMoney phát hành, cho phép người sử dụng lưu giữ một lượng giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi Việt Nam đồng tương đương với số tiền Người sử dụng chuyển vào tài khoản đảm bảo thanh toán của WebMoney theo tỷ lệ 1:1; và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Khách hàng có thể sử dụng Ví điện tử WebMoney để:
- Thanh toán hóa đơn
- Mua bán trực tuyến
- Thanh toán mã thẻ điện thoại, game và Top-up
- Các dịch vụ khác
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hệ thống Ví điện tử WebMoney là WMV, tỷ lệ quy đổi với tiền Việt Nam đồng là 1:1
Giá trị tiền tệ trong suốt thời gian lưu trữ trong Ví điện tử WebMoney của Người sử dụng không được trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử.
WebMoney không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào được thanh toán thông qua Ví điện tử WebMoney

4.1.1. Mở Ví điện tử WebMoney

WebMoney phát hành Ví điện tử cho khách hàng dựa trên yêu cầu đăng ký trên cơ sở đáp ứng các điều kiện được thực hiện tại website hoặc ứng dụng của WebMoney
Ví điện tử WebMoney được phát hành và sử dụng khi đáp ứng các điều kiện sau:
- Khách hàng từ 15 tuổi trở lên
- Khách hàng phải có tài khoản ngân hàng trước khi sử dụng Ví điện tử WebMoney
- Mỗi tài khoản ngân hàng chỉ được đăng ký cho 01 (một) Ví điện tử WebMoney
Người sử dụng khi được cấp Ví điện tử được gọi là Chủ Ví điện tử (Chủ Ví)
Số dư tối thiểu là số tiền tối thiểu Chủ Ví phải duy trì trong tài khoản Ví điện tử WebMoney tại mọi thời điểm, tùy theo trường hợp thỏa thuận cụ thể (nếu có)
Số dư khả dụng là số tiền Chủ Ví có thể sử dụng để chi tiêu và thanh toán từ Ví điện tử của mình. Số dư được phép sử dụng bằng số dư có trong Ví điện tử trừ đi các khoản tạm khóa/phong tỏa, số dư tối thiểu (nếu có)

4.1.2. Phong tỏa Ví điện tử WebMoney

a) WebMoney có quyền phong tỏa/tạm dừng giao dịch một phần hoặc toàn bộ số tiền trong Ví điện tử WebMoney của Người sử dụng khi bị một trong các trường hợp sau:
- Khi WebMoney phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, mâu thuẫn, chưa rõ ràng trong việc thực hiện các giao dịch;
- Khi WebMoney phát hiện/nghi vấn có dấu hiệu bất thường, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán;
- Khi có phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử.
b) WebMoney chấm dứt phong tỏa/tạm dừng giao dịch của tài khoản Ví điện tử khi thỏa một trong các điều kiện sau:
- Kết thúc thời hạn phong tỏa;
- WebMoney đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn, mâu thuẫn và/hoặc các nguyên nhân khác dẫn đến việc phong tỏa;
- Sau khi WebMoney xác minh các giao dịch được thực hiện phù hợp. không thuộc trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật;
- Các tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử đã được giải quyết.
c) Số tiền bị phong tỏa sẽ được WebMoney bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.

4.1.3. Tạm khóa Ví điện tử WebMoney

a) Để đảm bảo an toàn cho Chủ Ví, WebMoney sẽ tạm khóa chức năng đăng nhập Ví điện tử trong trường hợp sau:
- Sau 05 (năm) lần liên tiếp đăng nhập tài khoản Ví điện tử WebMoney không thành công. Chủ Ví có thể đăng nhập lại bình thường sau thời gian tạm khóa.
- Khi WebMoney nhận được thông báo trực tiếp thông qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của WebMoney hoặc bằng văn bản của Chủ Ví về việc thiết bị xác thực bị thất lạc, hoặc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Chủ Ví. Trong trường hợp này, chức năng đăng nhập Ví điện tử sẽ bị tạm khóa đến khi WebMoney nhận được thông báo xác nhận bằng văn bản của Chủ Ví về việc đồng ý mở lại chức năng đăng nhập Ví điện tử.
b) WebMoney có quyền tạm khóa/tạm dừng giao dịch một phần hoặc toàn bộ số dư trong Ví điện tử của Người sử dụng trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của Chủ Ví, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của WebMoney;
- Chủ Ví có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến việc sử dụng Dịch vu đã đăng ký và sự thay đổi này không đáp ứng đúng các quy định tại Thỏa thuận này;
- Lý do bất kỳ khác mà WebMoney cho là phù hợp để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra.
Sau khi tạm khóa Ví điện tử, WebMoney sẽ thông báo cho Người sử dụng về việc tạm khóa này trong thời gian sớm nhất có thể. Người sử dụng đồng ý không quy trách nhiệm cho WebMoney về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc tạm khóa, và/hoặc chấm dứt/thu hồi/hủy bỏ việc tạm khóa Ví điện tử
WebMoney sẽ chấm dứt việc tạm khóa Ví điện tử khi các điều kiện phát sinh việc tạm khóa chấm dứt.

4.1.4. Đóng tài khoản Ví điện tử WebMoney

Đóng tài khoản Ví điện tử là việc WebMoney đóng hồ sơ Ví điện tử của Người sử dụng. Sau khi bị đóng Ví điện tử, khách hàng muốn sử dụng Ví điện tử trở lại phải làm thủ tục mở và sử dụng Ví điện tử mới theo quy định tại Thỏa thuận này.
a) WebMoney được quyền đóng tài khoản Ví điện tử của Người sử dụng trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của Chú Ví, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của WebMoney;
- Chủ Ví là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
- Tổ chức có Ví điện tử chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Chủ Ví vi phạm Quy định mở và sử dụng Ví điện tử WebMoney;
- Chủ Ví vi phạm các quy định pháp luật khác trong hoạt động thanh toán;
- Chủ Ví vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ điều nào được quy định trong Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Chủ Ví không nộp, bổ sung, cập nhật thông tin, chứng từ cho WebMoney; không phản hồi/thực hiện các yêu cầu hoặc phản hồi/thực hiện các yêu cầu không đúng thời hạn sau khi có yêu cầu của WebMoney; bao gồm cả trường hợp liên quan đến “Tạm khóa Ví điện tử”.
b) Xử lý số dư khi đóng tài khoản Ví điện tử WebMoney
Sau khi tài khoản Ví điện tử WebMoney của Người sử dụng bị đóng, số dư còn lại trong Ví điện tử được xem xét xử lý như sau:
- Hoàn trả theo yêu cầu của Chủ Ví, người giám hộ, người đại diện hợp pháp của Chủ Ví, hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp Chủ Ví thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích.
- Chi trả theo quyết định của tòa án
- WebMoney xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên Ví điện tử đã được thông báo nhưng không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với Chủ Ví, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Số dư chỉ được chi trả sau khi trừ đi các khoản phí khác theo Biểu phí của WebMoney và căn cứ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc tiếp nhận.

4.2. GIỚI HẠN GIAO DỊCH, CẢNH BÁO GIAO DỊCH

Để hạn chế rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, WebMoney có quyền chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xác minh (kể cả sử dụng các biện pháp phong tỏa/tạm khóa Ví điện tử, tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện) đối với các trường hợp WebMoney nghi vấn, đánh giá có tính chất bất thường, phức tạp.
Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của Người sử dụng hoặc không tương xứng với thu nhập dựa trên cảnh báo của Ngân hàng.
Giao dịch phức tạp là giao dịch được thực hiện thông qua phương thức không phù hợp với bản chất của giao dịch như: Giao dịch được thực hiện thông qua nhiều bên trung gian, nhiều tài khoản không cần thiết; giao dịch được thực hiện giữa nhiều tài khoản/Ví điện tử khác nhau của cùng một chủ tài khoản/Chủ Ví tại các khu vực địa lý khác nhau; bất kỳ giao dịch nào do WebMoney nhận định không bình thường và cần có sự giám sát chặt chẽ.

4.3. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

Thông tin Người sử dụng là thông tin để xác định một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin định danh của cá nhân/tổ chức (tên, ngày tháng năm sinh, thời điểm thành lập, CMND/Passport, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, ...), thông tin liên lạc (số điện thoại di động, địa chỉ email), thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin chi tiết cần thiết khác. Chi tiết thông tin Người sử dụng cần được kê khai theo biểu mẫu hướng dẫn cụ thể của WebMoney
Để mở, duy trì và sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, Người sử dụng phải cung cấp và cập nhật thông tin chính xác cho WebMoney theo quy định và hướng dẫn cụ thể.

4.3.1. Thông tin định danh

Các giấy tờ có tính pháp lý để Người sử dụng kê khai theo thông tin định danh cần được cung cấp bản scan (scan từ bản chính/bản gốc) cho WebMoney theo đúng thời gian cam kết quy định.

4.3.2. Thông tin tài khoản ngân hàng

Người sử dụng phải khai báo 01 (một) tài khoản ngân hàng tương ứng cho 01 (một) Ví điện tử đăng ký sử dụng.
Tại bất kỳ thời điểm nào, WebMoney có quyền tạm khóa/đóng tài khoản Ví điện tử khi phát hiện bất kỳ nội dung không chính xác liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng Người sử dụng đã khai báo.

4.3.3. Thông tin liên lạc

Người sử dụng có trách nhiệm cập nhật địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại và các thông tin liên lạc khác còn giá trị sử dụng và đảm bảo khả năng tiếp nhận thông tin từ WebMoney. Người sử dụng có thể cập nhật thông tin liên lạc bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn của WebMoney WebMoney mặc định các thông tin liên lạc sau cùng của Người sử dụng sẽ là cơ sở liên lạc giữa WebMoney và Người sử dụng. WebMoney sẽ không chấp nhận việc Người sử dụng viện dẫn các lý do thông tin liên lạc đã cung cấp không chính xác, hết hạn sử dụng, bị khóa, hay bất kỳ lý do nào khác khiến Người sử dụng không thể nhận được liên lạc từ WebMoney.
Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật các thông tin được gửi từ WebMoney đến Người sử dụng, và đồng ý với việc WebMoney không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin trên bị truy cập hoặc sử dụng bởi bất kỳ đối tượng nào khác.

4.4. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Thông tin của Người sử dụng cung cấp là cần thiết để có thể truy cập và sử dụng đầy đủ Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, là cơ sở bắt buộc để WebMoney kiểm tra/ xác thực thông tin đăng ký sử dụng Dịch vụ; và xử lý dữ liệu. Vì vậy, Người sử dụng phải cam kết, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin cung cấp cho WebMoney, kịp thời cập nhật ngay khi có thay đổi. WebMoney không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu thông tin Người sử dụng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

4.5. CAM KẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, Người sử dụng cam kết và đảm báo thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau:

4.5.1. Quyền của Người sử dụng

- Được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến Ví điện tử WebMoney do WebMoney cung cấp
- Các giao dịch được thực hiện thông qua Ví điện tử của Người sử dụng đươc hiểu mặc định là nhân danh chính Chủ Ví, và Chủ Ví hoàn toàn kiểm soát, quản lý mọi giao dịch phát sinh trên Ví điện tử này
- Được quyền sử dụng số tiền trong tài khoản Ví điện tử của mình. Việc sử dụng phải hợp pháp, hợp lệ; và WebMoney sẽ tạo mọi điều kiện để Chủ Ví sử dụng số tiền trong Ví điện tử của mình an toàn và hiệu quả nhất
- Được quyền yêu cầu WebMoney thực hiện các giao dịch phát sinh hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi số dư được phép sử dụng
- Được quyền yêu cầu WebMoney đóng hoặc tạm khóa Ví điện tử của mình khi cần thiết, trừ trường hợp các yêu cầu này thuộc phạm vi quyền từ chối của WebMoney
- Được quyền yêu cầu WebMoney trích tiền trong Ví điện tử để thanh toán các giao dịch, các khoản nợ đến hạn/quá hạn; các loại phí liên quan đến giao dịch, khiếu nại, tranh chấp, và các chi phí hợp lệ khác theo quy định của WebMoney và pháp luật Việt Nam
- Được quyền yêu cầu WebMoney cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán và số dư trong Ví điện tử của mình
- Được quyền yêu cầu WebMoney hướng dẫn sử dụng Dịch vụ, và/hoặc tiếp nhận và xử lý các thắc mắc, khiếu nại, tra soát, tranh chấp trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

4.5.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Người sử dụng

- Đảm bảo có đủ số dư tối thiểu theo quy định của WebMoney và có đủ số dư được phép sử dụng trong Ví điện tử của mình để thực hiện các giao dịch hợp pháp và trả các khoản phí theo quy định của WebMoney
- Không được phép cầm cố, thế chấp hoặc các hành vi tương tự đối với Ví điện tử của mình
- Tự đối chiếu, theo dõi số dư trong Ví điện tử của mình với chứng từ giao dịch do WebMoney cung cấp/phát hành.
- Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của WebMoney; sử dụng Ví điện tử đúng mục đích những thông tin mà WebMoney cung cấp. Không được sử dụng Ví điện tử WebMoney cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác
- Cung cấp các thông tin mà WebMoney yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney. Nội dung thông tin phải kịp thời thay đổi đầy đủ, chính xác, trung thực, khớp đúng với hồ sơ đăng ký mở Ví điện tử WebMoney trong các giao dịch thanh toán; và chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng khi sử dụng Ví điện tử WebMoney do lỗi của mình.
- Có trách nhiệm thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn bảo mật của WebMoney và tự đảm bảo an toàn bảo mật đối với các giao dịch thanh toán và/hoặc bất kỳ thông tin truy cập, thông tin định danh và các thông tin khác liên quan đến tài khoản Ví điện tử do WebMoney cung cấp. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại và tổn thất gây ra do việc thất thoát thông tin này (bị mất, đánh cắp, bị trộm, hoặc được tiết lộ cho Bên thứ ba bất kỳ).
- Người sử dụng phải thông báo ngay cho WebMoney khi thông tin giao dịch, truy cập, định danh và/hoặc các thông tin khác liên quan đến tài khoản Ví điện tử của mình bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ để WebMoney kịp thời xử lý. Và, Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại và tổn thất khác trước khi WebMoney đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp
- Ngoại trừ trường hợp Chủ Ví đã thông báo cho WebMoney về việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney theo quy định tại Thỏa thuận này và đã nhận được xác nhận việc chấm dứt từ WebMoney; Chủ Ví đồng ý rằng đối với bất kỳ hành động truy cập nào vào Dịch vụ, nếu WebMoney kiểm tra thấy đúng và đầy đủ mật khẩu truy cập và/hoặc các yếu tố định danh khác theo quy định sẽ mặc nhiên xem đó là các hành vi của Chủ Ví; dù sau đó phát hiện việc truy cập này được thực hiện bởi người không có thẩm quyền. Chủ Ví phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rùi ro và thiệt hại do việc sử dụng trái phép đó gây ra.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng Ví của Người sử dụng; và tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ mà Người sử dụng cung cấp.
- Đồng ý việc thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ thông tin của WebMoney liên quan đến Người sử dụng theo các quy định của Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật thông tin
- Hoàn trả hoặc phối hợp với WebMoney hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do WebMoney hoặc Người sử dụng khác chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống của WebMoney)
- Thông báo kịp thời cho WebMoney khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn trong giao dịch thanh toán hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch bị lợi dụng.
- Bằng việc cung cấp thông tin liên lạc khi sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng đã đồng ý cho phép WebMoney được gửi thư điện tử, tin nhắn hoặc gọi đến số điện thoại của Người sử dụng để:
+ Thông báo mã OTP
+ Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá Dịch vụ Ví điện tử WebMoney và/hoặc các dịch vụ khác; thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi.
+ Thông báo khác phục vụ cho việc cung ứng Dịch vụ Ví điện tử đền Người sử dụng
- Nếu Người sử dụng cho rằng có sự nhầm lẫn hoặc sai sót trong việc xử lý chỉ dẫn thanh toán của WebMoney, Người sử dụng có thể liên lạc trực tiếp và ngay khi phát sinh sự việc trên với bộ phận Chăm sóc khách hàng của WebMoney để được giải quyết
- Người sử dụng đồng ý và có trách nhiệm nộp/bổ sung/cập nhật bất kỳ thông tin/chứng từ, phối hợp điều tra khi có yêu cầu của WebMoney. Tùy thuộc vào quyết định của WebMoney vào từng thời điểm, việc chậm trễ và/hoặc không nộp/bổ sung/cập nhật bất kỳ thông tin/chứng từ, phối hợp điều tra theo yêu cầu của WebMoney sẽ dẫn đến việc WebMoney thực hiện phong tỏa/tạm khóa/đóng tài khoản hoặc tạm dừng giao dịch đã hoặc đang thực hiện. Trong trường hợp này, Người sử dụng đồng ý việc WebMoney toàn quyền xử lý số tiền liên quan, đồng thời cam kết tuân thủ các kết quả xử lý của WebMoney.
- Người sử dụng có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng,.... để có thể kết nối, truy cập an toàn Dịch vụ.
- Người sử dụng chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp hợp lý và/hoặc theo đúng hướng dẫn của WebMoney nhằm đảm bảo an toàn, tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng,... dùng để kết nối, truy cập vào Dịch vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ.
- Trong trường hợp Người sử dụng tiếp nhận được thông tin về khách hàng khác của WebMoney khi sử dụng Dịch vụ dù dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ phương thức nào, Người sử dụng phải bảo mật thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc/và dùng nó vào mục đích khác trừ khi có sự đồng ý của chính người đó
- Chủ Ví phải chịu trách nhiệm với các giao dịch Ví điện tử WebMoney xuất phát từ Chủ Ví. Trường hợp Chủ Ví vi phạm Thỏa thuận và gây thiệt hại/tổn thất, Chủ Ví phải có trách nhiệm bồi thường cho WebMoney, khách hàng khác, bên thứ ba có liên quan
- Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của WebMoney.

4.6. QUYỀN CỦA WEBMONEY

- WebMoney được tự động trích nợ từ tài khoản Ví điện tử của Người sử dụng:
+ Để thanh toán các khoản nợ đến hạn/quá hạn, các loại phí liên quan đến giao dịch, khiếu nại, tranh chấp, và các chi phí hợp lệ khác theo quy định
+ Để thanh toán các khoản phí khác theo Biểu phí của WebMoney
+ Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo các kết quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan buộc Chủ Ví phải thanh toán
+ Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của Ví điện tử theo quy định của WebMoney và Chủ Ví đã được thông báo về điều này
+ Khi phát hiện đã chuyển nhầm tiền vào Ví điện tử của Người sử dụng; hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết với WebMoney hoặc khách hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của khách hàng
+ Chuyển trả người thanh toán, hoặc xử lý theo quy định nội bộ của WebMoney đối với khoản tiền không người nhận, nếu Người sử dụng không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của Người sử dụng đối với khoản tiền đó.
+ Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Người sử dụng và WebMoney
- Được quyền từ chối các lệnh thanh toán của Người sử dụng trong các trường hợp:
+ Người sử dụng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở Ví điện tử, hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa Người sử dụng và WebMoney va/hoặc bên thứ ba có liên quan
+ Ví điện tử của Người sử dụng không đủ số dư theo quy định và/hoặc để thực hiện lệnh thanh toán
+ Ví điện tử đang bị đóng, bị phong tỏa/tạm khóa toàn bộ hoặc một phần; hoặc phần không bị phong tỏa/tạm khóa không có đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán
- Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng Ví điện tử của Chủ Ví khi Chủ Ví chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ phải trả cho WebMoney hoặc/và các nghĩa vụ khác
- Quy định về số dư tối thiểu, hạn mức giao dịch trên Ví điện tử tùy theo từng thời kỳ hoặc/và từng trường hợp sử dụng
- Quy định và áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống Ví điện tử WebMoney
- WebMoney không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người sử dụng phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này do lỗi cố ý của WebMoney
- WebMoney không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người sử dụng phải chịu phát sinh từ hoặc do:
+ Người sử dụng để mất, lộ, mất cắp hoặc tiết lộ thông tin truy cập, định danh , và các thông tin khác liên quan đến Ví điện tử của mình dẫn đến việc người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ cung ứng;
+ Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố này xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của WebMoney, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet; lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ;
+ Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tin nhắn hoặc Người sử dụng không nhận được tin nhắn
+ Việc tin nhắn hoặc/và thông tin được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối, đăng nhập và sử dụng tài khoản Ví điện tử của Người sử dụng
+ Bất cứ trường hợp phát sinh các Sự kiện bất khả kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán, bão, động đất; các sự kiện xã hội như: biểu tình, bạo động, bạo loạn và chiến tranh, các hoạt động của các Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền.

4.7. TRÁCH NHIỆM CỦA WEBMONEY

- Thực hiện lệnh thanh toán của Chủ Ví sau khi đã kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Người sử dụng phù hợp quy định và thỏa thuận giữa WebMoneyVietnam và Người sử dụng; hoàn trả kip thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn trong việc thực hiện các lệnh thanh toán.
- Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về số dư và các giao dịch phát sinh trên Ví điện tử theo thỏa thuận với Chủ Ví.
- Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ mở Ví điện tử của Chủ Ví.
- Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến Ví điện tử và giao dịch trên Ví điện tử của Chủ Ví theo quy định của pháp luật
- Chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho Người sử dụng do sai sót, lỗi xuất phát từ WebMoney
- Xây dựng quy trình, chính sách, biểu phí về việc cung ứng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney
- Hướng dẫn, thông báo công khai để Người sử dụng biết; cũng như chịu trách nhiệm giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của Người sử dụng trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch vụ.

4.8. CHẤM DỨT SỬ DỤNG

- WebMoney có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, WebMoney sẽ thông báo cho Người sử dụng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ.
- Người sử dụng có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản Ví điện tử WebMoney và thực hiện đóng tài khoản của mình. Sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, Người sử dụng không được tiếp tục sử dụng tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin khác do WebMoney cung cấp.
- Tất cả các điều khoản và điều kiện này vẫn có hiệu lực sau khi Người sử dụng ngừng và chấm dứt Dịch vụ. Ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này trong thời gian sử dụng Dịch vụ.

4.9. CHẾ ĐỘ PHÍ

- Phí sử dụng Dịch vụ Ví điện tử WebMoney căn cứ theo biểu phí được WebMoney công bố cho từng thời kỳ tùy theo đặc điểm của từng loại dịch vụ
- Người sử dụng ủy quyền cho WebMoney được quyền tự động trích nợ phí sử dụng Dịch vụ trên bất kỳ ví điện tử nào mở tại WebMoney để thanh toán tiền phí sử dụng Dịch vụ này.
- Phí Dịch vụ có thể được thu trước, sau hay ngay khi phát sinh Giao dịch tùy vào từng loại hình dịch vụ mà WebMoney cung cấp. WebMoney sẽ không hoàn trả phần phí Dịch vụ đã thanh toán của Người sử dụng, trừ trường hợp phần phí Dịch vụ liên quan đến giao dịch được xác định do lỗi của WebMoney.
- Các khoản tiền bồi hoàn/hoàn trả sẽ được trả các khoản phí liên quan đến việc bồi hoàn/hoàn trả trước khi bồi hoàn/hoàn trả.

4.10. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các website (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các hàng hoá/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến WebMoney và dịch vụ Ví điện tử WebMoney đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của WebMoney. Người sử dụng phải tôn trọng các quyền này và WebMoney nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của WebMoney.

4.11. CHUYỂN NHƯỢNG

Khi chưa có đồng ý bằng văn bản của WebMoney, Người sử dụng không được quyền chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Người sử dụng đã được xác định trong Bản Thoả Thuận này.

4.12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ, và/hoặc liên quan đến Dịch vụ Ví điện tử WebMoney, các Bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai Bên cùng có lợi. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, hai Bên thống nhất tranh chấp hoặc bất đồng đó sẽ được giải quyết tại toà án có thẩm quyền. Quyết định của Toà án có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian toà án chưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi Bên theo quy định của Thoả Thuận này. Các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện theo phán quyết của toà án phải chịu.

Các điều khoản và điều kiện (gọi là “Thoả thuận”) chi phối việc cung cấp các Dịch vụ bởi WebMoney (gọi là "chúng tôi""của chúng tôi") cho một cá nhân hoặc Doanh nghiệp có đơn xin đăng ký một Tài khoản kinh doanh được chúng tôi chấp nhận (gọi là "bạn""của bạn").

Ý nghĩa của các thuật ngữ được viết bằng chữ hoa, nếu không được định nghĩa tại vị trí mà nó được sử dụng trong bản Thỏa thuận này, thì ý nghĩa của nó được định nghĩa ở Khoản 22 phía dưới. Thời hạn hiệu lực của Thoả thuận ("Thời hạn") được bắt đầu từ ngày mà bạn đồng ý với bản Thoả thuận này khi đăng ký Tài khoản Cá nhân và chúng tôi chấp thuận yêu cầu đăng ký của bạn, thoả thuận này sẽ tiếp tục trừ khi nó bị hủy bỏ bởi bạn theo quy định tại Khoản 8 hoặc chấm dứt hoặc bởi bạn hoặc chúng tôi được quy định tại Khoản 9.

Ngoài Thỏa thuận này, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật và Chính sách sử dụng Cookie của chúng tôi. Bạn đồng ý để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn từ hệ thống WebMoney Transfer, vì nó cần thiết để chúng tôi thiết lập tài khoản của bạn và các mục đích khác được liệt kê trong chính sách bảo mật của chúng tôi; và bạn đồng ý với WM Transfer Ltd. về việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi để thực hiện các mục đích nêu trên.

Nếu doanh thu hàng năm của bạn và/hoặc tổng tài sản hàng năm vượt quá 50 tỷ đồng và bạn có ít nhất mười (10) nhân viên ("Doanh nghiệp lớn"), hoặc bạn là một tổ chức từ thiện với thu nhập hàng năm 20 tỷ đồng hoặc nhiều hơn (một "Tổ chức từ thiện lớn"), thì bạn:

(A) Xác nhận rằng bạn không phải là người tiêu dùng, nhỏ hoặc một tổ chức từ thiện trong quy định của Quy chế Dịch vụ thanh toán năm 2009 ("PSRs");

(B) Đồng ý rằng các quy định của Phần 5 của PSRs không áp dụng đối với Thoả thuận này; và

(C) Đồng ý rằng các quy định tại điểm 54 (1), 55 (2), 60, 62, 63, 64, 67, 75, 76 và 77 của PSRs không áp dụng đối với Thoả thuận này.

Vui lòng đọc Thoả thuận này và tải về một bản sao để lưu trữ trước khi bạn sử dụng Dịch vụ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi Thoả thuận này và sẽ thông báo trước 2 tháng để bạn theo dõi và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thay đổi này. Chúng tôi sẽ thông báo bất kỳ thay đổi nào trên chuyên mục này và thông báo cho bạn đến Tài khoản Doah nghiệp của bạn và/hoặc qua email. Bạn có thể chấm dứt Thoả thuận này ngay lập tức và không chịu trách nhiệm trước những đề nghị thay đổi có hiệu lực, nếu không bạn sẽ bị coi là đã chấp nhận những thay đổi như vậy khi thông báo trước 2 tháng hết hạn và thay đổi bắt đầu có hiệu lực.

1. Tài khoản kinh doanh của bạn

1.1 Như mô tả chi tiết tại Khoản 2, Dịch vụ cho phép bạn:

1.1.1 Mua WMV;

1.1.2 Nhận thanh toán bằng WMV khi bạn cung cấp hàng hoá dịch vụ cho người tiêu dùng (gọi là "Thanh toán");

1.1.3 Hoàn trả WMV liên quan đến một giao dịch đã được thực hiện thanh toán cho bạn (gọi là "Hoàn trả")

1.1.4 Chuyển khoản hoặc nhận WMV tới hoặc từ Khách hàng hoặc từ Doanh nghiệp (gọi là "Chuyển tiền"); và

1.1.5 Trao đổi WMV của bạn để nhận một số tiền tương đương của loại ngoại tệ khác mà được đề xuất trao đổi bằng WMV ("mua lại" và "sự mua lại" sẽ được hiểu theo nghĩa này), với điều kiện bạn tuân thủ tất cả Các quy định và không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích không được cho phép theo bảng niêm yết Dịch vụ tại mọi thời điểm, bao gồm cả việc bán hình ảnh trái pháp luật hoặc hàng hóa, Dịch vụ bị giới hạn độ tuổi hoặc người sử dụng dịch vụ dưới 18 tuổi hoặc việc sử dụng Dịch vụ không không đúng quy định và có thể gây tổn hại đến uy tín của bạn hoặc uy tín của chúng tôi.

1.2 Số dư trong ví WMV của bạn không được hưởng lãi suất và được bảo đảm bằng số dư tiền gửi VNĐ tại các ngân hàng địa phương.

1.3 Để có đủ điều kiện đăng ký một Tài khoản Kinh doanh, bạn phải:

1.3.1 Bạn phải là một người cá nhân ít nhất là 18 tuổi có ngành nghề kinh doanh được công nhận; hoặc

1.3.2 Một công ty hoặc một hợp danh

1.4 Để bảo vệ và chống lại gian lận, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về một hoặc nhiều giới hạn Giao dịch tại bất kỳ thời điểm bạn không được vượt quá giới hạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

1.5 Bạn có thể xem các thông tin chi tiết của bạn về dữ liệu Giao dịch của bạn và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Kinh doanh của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không cần phải gửi cho bạn báo cáo thông qua bưu điện hoặc phương tiện điện tử.

1.6 Các hồ sơ lưu trữ dữ liệu phát sinh trong quá trình giao dịch ghi nhận những lỗi hoặc vấn đề nào đó xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi được quyền sửa chữa số dư trong Tài khoản Kinh doanh của bạn nếu chúng tôi có căn cứ xác định đã xảy ra lỗi do nguyên nhân về thủ tục hoặc thanh toán hoặc kế toán.

2. Các giao dịch của Ví WMV doanh nghiệp

2.1 Bạn có thể mua WMV bằng cách sử dụng một trong các phương thức thanh toán có trong Tài khoản Kinh doanh của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn mua WMV là một giao dịch riêng biệt với giao dịch Thanh toán hoặc Chuyển tiền mà bạn thực hiện bằng cách sử dụng WMV.

2.2 Khi bạn bắt đầu Hoàn trả hoặc Chuyển tiền, và số dư Ví WMV đủ để thực hiện giao dịch Hoàn trả hoặc Chuyển tiền, chúng tôi sẽ ghi nợ Tài khoản Kinh doanh của bạn cho số tiền Hoàn trả hoặc Chuyển tiền và ngay lập tức số tiền đó được báo có vào Tài khoản Doanh nghiệp hoặc Tài khoản Cá nhân có liên quan (trường hợp có thể thực hiện được).

2.3 Khi Người dùng khởi tạo một giao dịch Thanh toán, hoặc người dùng khác hoặc Doanh nghiệp khởi tạo giao dịch Chuyển tiền vào Tài khoản Kinh doanh của bạn, và họ có Số dư WMV đủ để thực hiện Thanh toán, Chuyển tiền, chúng tôi ghi nợ Người dung, Tài khoản Doanh nghiệp (Trường hợp có thể thực hiện được) với số tiền cần Thanh toán, cần Chuyển tiền và ngay lập tức báo có số tiền WMV đó vào Tài khoản Kinh doanh của bạn.

2.4 Bạn có thể Trao đổi tất cả hoặc một phần Số dư WMV của bạn dưới bất kỳ hình thức nào được cho phép theo quy định về việc cung ứng Dịch vụ tại mọi thời điểm và có thể bạn được chỉ định cần phải kiểm tra và phải đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi đưa ra theo Quy định.

2.5 Chúng tôi có thể đình chỉ việc xử lý bất kỳ Giao dịch mà chúng tôi có căn cứ để tin rằng Giao dịch có thể là lừa đảo, bị cấm theo các Quy định hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm. Bất kỳ Giao dịch nào mà chúng tôi được phép từ chối sẽ không bị chịu trách nhiệm pháp lý nếu giao dịch đó không được thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng ta thực hiện các quyền của mình theo quy định tại khoản này, lý do nhằm chấn chỉnh bất kỳ hành động sai trái có thể xảy ra, trừ khi chúng tôi không được phép thực hiện theo Quy định. Chúng tôi có thể tính phí cho bạn với các chi phí hợp lý của việc thông báo này.

2.6 Bạn phải thiết lập và duy trì các thủ tục và tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép, xử lý trái pháp luật, tình cờ bị mất hoặc cố tình phá hủy hoặc làm hư hỏng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân trong Dữ liệu Giao dịch được cung cấp theo Thoả thuận này.

2.7 Phù hợp với các quy định về việc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi được nêu tại Khoản 7, để đòi lại các khoản giao dịch hoàn trả trái phép hoặc thực hiện không chính xác vào tài khoản của bạn, bạn cần phải thông báo ngay cho chúng tôi Giao dịch đó bằng cách gửi email đến support@wmv.vn:

2.7.1 Nếu bạn là một lớn hoặc một tổ chức từ thiện lớn, không quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Giao dịch được thực hiện ghi nợ; hoặc là

2.7.2 Nếu bạn không phải là một hoặc một tổ chức từ thiện lớn, không quá mười ba (13) tháng kể từ ngày Giao dịch được thực hiện ghi nợ.

2.8 Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn trả bất cứ giao dịch nào, được khởi tạo bởi khách hàng trong việc họ mua WMV sử dụng thẻ thanh toán, (điều này không áp dụng với khách hàng của bạn trong việc mua bán với việc sử dụng các WMV mà họ đã mua trước) với điều kiên bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin và sự hỗ trợ để chúng tôi có thể xác minh (chứng minh) hoặc tranh chấp trong bất cứ giao dịch như thế này.

2.9 Bạn có thể kiểm tra thông tin về việc xử lý của bất kỳ giao dịch nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại support@wmv.vn.

2.10 Ngoài ra, bạn đồng ý duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản kinh doanh của bạn với số tiền nhằm đảo bảo đủ để thực hiện các hoàn trả hoặc được yêu cầu.

2.11 Ngoài ra bạn cũng đồng ý, trong vòng 14 ngày từ khi chúng tôi gửi yêu cầu bằng văn bản, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bảo lãnh, hợp đồng bảo hiểm hoặc chứng từ bảo đảm khác, dưới dạng cần thiết và tương tự đối với các tài sản mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để đảm bảo sự tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ của bạn theo thoả thuận này.

2.12 Bạn sẽ:

2.12.1 Hợp tác với chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi tất cả các thông tin mà chúng tôi được phép yêu cầu khi chúng tôi cung cấp dịch vụ;

2.12.2 Chứng minh khả năng để thực hiện thanh toán theo các nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo từng thời kỳ;

2.12.3 Tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý, quy định và hợp đồng của mình với người tiêu dùng đối với tất cả các khoản thanh toán, hoàn thuế và chuyển tiền;

2.12.4 Chỉ chấp nhận thanh toán từ và/hoặc thực hiện hoàn trả cho người tiêu dùng đối với hàng hoá và/hoặc dịch vụ mà bạn đã bán và cung cấp cho những người tiêu dùng một cách hợp pháp và phải thông báo cho chúng tôi biết trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ.

2.12.5 Tránh bất kỳ hành động mà chúng tôi cho rằng có thể tổn hại đến uy tín của chúng tôi.

3. Yêu cầu và trách nhiệm

3.1 Trừ khi được quy định rõ trong Thoả thuận này, mỗi Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên quan đến Khiếu nại việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ đối với bạn, và đó là trách nhiệm của Doanh nghiệp cung cấp hàng hoá dịch vụ chứ không phải của chúng tôi, họ phải giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường của bạn.

3.2 Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu bất cứ trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng phù hợp với yêu cầu của hàng hoá và dịch vụ. Chúng tôi không đảm bảo về danh tính của bất kỳ một Doanh nghiệp hoặc Khách hàng nào, cũng như không đảm bảo việc Doanh nghiệp đó sẽ thực hiện bất kỳ giao dịch Hoàn lại hoặc thanh toán cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể ngưng, phong toả hoặc đình chỉ bất kỳ Giao dịch:

3.2.1 Nếu chúng tôi có căn cứ hoặc nghi ngờ rằng Giao dịch được hoặc không được ủy quyền hoặc trái pháp luật, có nghi ngờ, hoặc vi phạm Thoả thuận này; hoặc là

3.2.2 Nếu Giao dịch đó bị trả lại bởi quyết định của toà án, bị điều chỉnh hoặc bên thứ ba thực hiện phù hợp với Quy định hiện hành.

3.3 Chúng tôi có trách nhiệm giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường của bạn liên quan đến Tài khoản Kinh doanh của bạn, bao gồm bất kỳ Yêu cầu bồi thường liên quan đến việc bạn mua WMV từ chúng tôi, nhà phân phối hoặc các đại lý của chúng tôi, hoặc thực hiện một Giao dịch thông qua Dịch Vụ của chúng tôi.

3.4 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác mà chúng tôi có thể có đối với:

3.4.1 Khoản phí bất kì mà có thể cần thiết để chúng tôi xử lý các Khiếu nại của bạn; và

3.4.2 Một khoản tiền bất kỳ, bắt buộc cần thiết để giải quyết khoản thanh toán bất kỳ mà phía bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho chúng tôi theo Thoả thuận này,

Chúng tôi có thể, chỉ có và duy nhất theo quyết định của mình, trừ hoặc giữ lại số tiền đó hoặc để bù đắp nó vào bất kỳ một khoản thanh toán nào do bạn thực hiện theo Thoả thuận, hoặc gửi cho bạn một hoá đơn thanh toán số tiền bất kỳ hoặc toàn bộ, và hoá đơn này cần phải được thanh toán phù hợp với các điều kiện mà nó đưa ra.

3.5 Chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, được phép yêu cầu bạn cung cấp bản sao Dữ liệu Giao dịch, dữ liệu phát sinh mà bạn phải cung cấp bản sao cho chúng tôi trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3.6 Khi có yêu cầu của chúng tôi, bạn sẽ:

3.6.1 Cung cấp đầy đủ cho chúng tôi các thông tin như chúng tôi được phép yêu cầu liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ hoặc các nghĩa vụ theo Thoả thuận này hoặc Quy định hiện hành; và

3.6.2 Có những hành động phù hợp nhằm giúp chúng tôi trong việc xử lý các yêu cầu bồi thường hoặc truy vấn bởi một người tiêu dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ Giao dịch nào.

3.7 Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay khi bạn nhận thấy các hành vi, thiếu sót hoặc sai sót mà có thể:

3.7.1 Nguyên nhân gây thiệt hại vật chất hoặc tổn hại cho chúng tôi (bao gồm cả tổn hại danh tiếng của chúng tôi); hoặc là

3.7.2 Ảnh hưởng xấu đến khả năng của bạn để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận;

3.7.3 Đã xảy ra hoặc bị nghi ngờ vi phạm hoặc có sự thỏa hiệp về an ninh và toàn vẹn của dữ liệu bất kỳ Giao dịch hay bất kỳ thông tin khác liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ Thông tin Bí mật của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm mà bạn thu thập được hoặc do bạn tổ chức thực hiện;

3.7.4 Sự thay đổi đáng kể hoạt động của hoặc của hàng hoá và/hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng của bạn hoặc bất kỳ sự thay đổi, bổ sung, tạm ngưng trong hoạt động kinh doanh của bạn; và / hoặc

3.7.5 Bạn thay đổi mức độ kiểm soát, hoặc bạn có thông tin bất kỳ đề xuất thay đổi trong kế hoạch của bạn.

4. Lệ phí và thuế

4.1 Để sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bạn phải trả các khoản Lệ phí quy định tại phụ lục số 2. Biểu phí này chưa bao gồm VAT, và phí VAT này có thể phát sinh khi bạn thực hiện giao dịch và có trách nhiệm phải thanh toán.

4.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc xác định thuế có giá trị gia tăng, thuế bán hàng hoặc bất kỳ loại thuế khác áp dụng có liên quan đến việc bán hàng của bạn hoặc khi bạn nhận được WMV, hoặc thu thập, báo cáo hoặc chuyển bất kỳ khoản thuế nào như vậy.

5. Bảo mật Tài khoản Kinh doanh của bạn

5.1 Bạn phải thực hiện tuân thủ các bước theo yêu cầu để giữ Mã truy cập của bạn được an toàn và ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng các Tài khoản Kinh doanh của bạn (và bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ người nào mà bạn tiết lộ Mã truy cập Tài khoản của bạn thực hiện các bước bảo mật theo yêu cầu giống bạn). Những bước đó bao gồm việc giữ Mã truy cập của bạn một cách bí mật và an toàn từ các cá nhân truy cập trái phép; không viết bất kỳ mục nào của Dữ liệu Cá nhân và Mã truy cập trùng nhau; cẩn thận và hết sức lưu ý để đảm bảo rằng bạn không bị quan sát hoặc bị nghe lén khi bạn sử dụng Mã truy cập của bạn. Bạn phải ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào được bạn ủy quyền nhưng đã quyền được thực hiện thay bạn ví dụ như người đó đã chuyển công tác khác.

5.2 Bạn phải tự chịu trách nhiệm trong việc tạo ra một Mã truy cập cho tài khoản của bạn với độ bảo mật mạnh và thay đổi theo thời gian.

5.3 Bạn phải chịu trách nhiệm trong việc cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng Mã truy cập Tài khoản của bạn, theo Khoản 5.4 và 5.5.

5.4 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức qua email tới support@wmv.vn nếu bạn phát hiện Mã truy cập tài khoản của bạn bị đánh mất, bị trộm cắp, bị lợi dụng và đang bị truy cập trái phép trái phép. Mã truy cập tài khoản của bạn đang hoặc có thể bị sử dụng Dịch vụ bằng cách mạo danh bạn.

5.5 Trường hợp tài khoản của bạn được truy cập với Mã truy cập Tài khoản một cách chính xác và bạn đã không thông báo cho chúng tôi về vấn đề bị truy cập trái phép tài khoản của bạn theo khoản 5.4:

5.5.1 Chúng tôi sẽ cho rằng bạn đang là người truy cập vào Tài khoản Kinh doanh của bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó;

5.5.2 Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu mà chúng tôi nhận được và thực thi nó, ngay cả khi nó không được yêu cầu bởi bạn; và

5.5.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ truy cập trái phép vào Tài khoản Kinh doanh của bạn hoặc các thông tin bên trong nó.

5.6 Trường hợp bạn tuân thủ tất cả các điều khoản quy định tại Khoản 5 này, chúng tôi sẽ chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nếu xảy ra cho bạn khi có bất kỳ truy cập trái phép vào Tài khoản Kinh doanh của bạn (tùy thuộc vào giới hạn trách nhiệm của chúng tôi tại Khoản 7 theo Thoả thuận này).

5.7 Chúng tôi có thể từ chối thực hiện hoặc xử lý bất kỳ giao dịch nếu chúng tôi xem xét đầy đủ với vai trò của chúng tôi rằng với các yêu cầu:

5.7.1 Là không rõ ràng, không được xác nhận bởi bạn hoặc có thể bị vi phạm pháp lí hoặc nghĩa vụ; và/hoặc

5.7.2 Chúng tôi tin Tài khoản Kinh doanh của bạn hoặc Dịch vụ đang được sử dụng có hành vi gian lận hoặc bất kỳ mục đích bất hợp pháp khác.

5.8 Ngoại trừ những điều khoản như đã nêu rõ trong Thỏa thuận này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm, trong việc lưu trữ và duy trì cho riêng bạn về tất cả thông tin liên quan đến các Giao dịch và dữ liệu khác trong việc bạn sử dụng Dịch vụ và Tài khoản Kinh doanh của bạn. Sau khi chấm dứt hoặc hết hạn của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đối với việc duy trì hoạt động của Tài khoản Kinh doanh của bạn hoặc giữ lại bản sao hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào từ tài khoản đó.

5.9 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí của bạn để chuẩn bị tất cả các thiết bị, phần mềm, hệ thống và phương tiện viễn thông cần thiết để bạn có thể truy cập, tiếp nhận và sử dụng Dịch vụ.

6. Bảo đảm và đại diện

6.1 Bạn phải đảm bảo và đại diện cho chúng tôi rằng:

6.1.1 Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, đầy đủ và chính xác và bạn sẽ lưu trữ và cập nhật tất cả những thông tin đó trong suốt Thời gian của Thoả thuận này;

6.1.2 Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích của chính mình và không đại diện cho bất kỳ bên thứ ba nào khác;

6.1.3 Bạn sẽ tuân thủ tất cả Các quy định của Thoả thuận này trước khi sử dụng Dịch vụ; và

6.1.4 Bạn sẽ không cố gắng truy cập trái phép hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ Tài khoản Cá nhân khác hoặc của Tài khoản Doanh nghiệp.

6.1.5 Bạn phải tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của hợp đồng và nghĩa vụ theo theo Quy định hiện hành liên quan đến bán hàng hóa và dịch vụ của bạn cho người tiêu dùng.

6.2 Bạn sẽ phải bồi thường và đảm bảo cho chúng tôi tránh các các rủi ro pháp lí trước những hành động hoặc khiếu nại gửi đến chúng tôi từ người dùng hoặc bên thứ ba khác mà có thể chúng tôi phải chịu hoặc gánh chịu, những khiếu nại đó thường phát sinh và liên quan đến:

6.2.1 Giao dịch;

6.2.2 Một yêu cầu bồi thường;

6.2.3 Bất kỳ vi phạm an ninh liên quan đến hệ thống của bạn, hoặc thỏa hiệp hoặc bị đánh cắp dữ liệu (bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân và/hoặc Dữ liệu Giao dịch) được tổ chức thực hiện bởi bạn hoặc trên danh nghĩa của bạn;

6.2.4 Bạn vi phạm bất kỳ sự đảm bảo nào theo Hiệp định này;

6.2.5 Bạn không thực hiện đúng các yêu cầu của Quy định hiện hành; và

6.2.6 Các bước được cho phép thực hiện nhằm việc bảo vệ lợi ích của chúng tôi liên quan đến:

(A) Bất kỳ vi phạm an ninh đã xảy ra hoặc hoặc có liên quan đến bất kỳ Giao dịch hoặc Dữ liệu Giao dịch;

(B) Bất kỳ hành vi vi phạm các yêu cầu của Quy định hiện hành; hoặc là

(C) Bất kỳ cáo buộc về gian lận được thực hiện trong mối quan hệ với bạn hoặc với Doanh nghiệp của bạn, ngoại trừ, nếu và trong phạm vi yêu cầu bồi thường đó là do sơ suất của chúng tôi, vi phạm hợp đồng hoặc hành vi cố ý.

6.3 Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và bảo vệ bạn trước bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các tổn thất, thiệt hại, chi phí, yêu cầu và các chi phí khác (bao gồm phí và các chi phí luật sư hợp lý) mà bạn phải chịu hoặc có liên quan đến bất kỳ bên thứ ba khác:.

6.3.1 Bất kỳ vi phạm an ninh đã xảy ra liên quan đến Dữ liệu Cá nhân hay Dữ liệu Giao dịch; hoặc là

6.3.2 Các hành vi vi phạm các yêu cầu của Pháp luật quy định hoặc Pháp luật hiện hành có liên quan đến sự bất cẩn của chúng tôi, vi phạm hợp đồng hoặc hành vi cố ý, trừ trường hợp nó được tạo thành từ sự sơ suất của bạn hoặc hành vi cố ý từ bạn

7. Giới hạn trách nhiệm

7.1 Khoản 7 này quy định toàn bộ trách nhiệm của mỗi bên đối với bên còn lại khi có bất kỳ sự vi phạm của Thoả thuận này, về việc tuyên bố hoặc hành động có hại hay thiếu sót (kể cả do sơ suất) của mỗi bên có liên quan.

7.2 Theo các quy định tại khoản 7.3 hoặc 7.4 (Trường hợp có thể thực hiện được), trong trường hợp phát sinh một giao dịch trái phép hoặc giao dịch đã được thực hiện không đúng do lỗi của chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của bạn và hoàn trả ngay số tiền đã thanh toán bao gồm tất cả các Lệ phí liên quan.

7.3 Nếu bạn không phải là một Doanh nghiệp lớn hoặc một Tổ chức từ thiện lớn, quy định tại khoản 7.2 không áp dụng:

7.3.1 Một giao dịch trái phép phát sinh từ nguyên nhân bạn không tuân thủ trong việc bảo mật Mã truy cập tài khoản của bạn một cách an toàn theo quy định tại Khoản 5.1, và bạn phải chịu trách nhiệm một khoản phạt đầu tiên là 1,000,000 WMV (hoặc tương đương 1,000,000 VNĐ), trừ khi:

(A) Bạn bị tổn hại về an ninh đối với Tài khoản Kinh doanh của bạn với sự vô ý hoặc cẩu thả và bạn tự chịu trách nhiệm về mọi tổn thất;

(B) Thanh toán trái phép xảy ra sau khi bạn đã thông báo cho chúng tôi về việc Mã truy cập của bạn đã bị mất hoặc bị lợi dụng,
trong trường hợp này chúng tôi sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm từ ngày nhận được thông báo và hoàn trả ngay cho bạn bằng tổng số tiền của tất cả giao dịch trái phép phát sinh từ việc sử dụng Mã truy cập tài khoản đã bị lợi dụng;

7.3.2 Trường hợp bạn không thông báo cho chúng tôi theo quy định tại khoản 5.3, thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả tổn thất phát sinh trước khi bạn thông báo cho chúng tôi biết;

7.3.3 Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi rằng bạn đang khiếu nại một giao dịch trái phép hoặc thực hiện không đúng trong vòng 13 tháng kể từ ngày giao dịch đó được thực hiện.

7.4 Nếu bạn là một lớn hoặc một Tổ chức từ thiện lớn, quy định tại khoản 7.2 không áp dụng:

7.4.1 Giao dịch trái phép phát sinh từ nguyên nhân:

(A) Bạn không bảo quản Mã Truy cập Mã Tài khoản của bạn một cách an toàn phù hợp với Thoả thuận này; hoặc là

(B) Bất kỳ vi phạm của bạn với quy định của Thỏa thuận này của là do sơ suất hoặc hành vi cố ý của bạn;

7.4.2 Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi ngay khi Mã truy cập Tài khoản truy cập của bạn bị đánh mất hoặc một vấn đề khác xảy ra mà có thể sẽ gây tổn hại an ninh cho Tài khoản Kinh doanh của bạn khi bạn phát hiện ra vấn đế đó; hoặc là

7.4.3 Nếu bạn không gửi yêu cầu khiếu nại và đòi lại Giao dịch trái phép hoặc đã được thực hiện không đúng trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch được thực hiện để chúng tôi biết.

7.5 Ở mức tối đa có thể theo Quy định hiện hành, tất cả các cam kết, điều kiện và điều khoản mà được nêu trong Thỏa thuận này, bằng điều này được loại bỏ ra, và chúng tôi không cam kết và không đảm bảo một cách rõ ràng hoặc nêu ra về tình trạng hàng hóa tương ứng mục đích sử dụng hoặc không vị phạm các quy định về Dịch vụ. Chúng tôi không cam kết các Tài khoản Kinh doanh hoặc Dịch vụ sẽ luôn luôn khả dụng hoặc sẽ hoạt động không bị lỗi và tất cả các lỗi hoặc thiếu sót của Dịch vụ sẽ được chỉnh sửa.

7.6 Theo Khoản 7.5:

7.6.1 Trong phạm vi cho phép bởi các quy định của Thoả thuận này, toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan do lỗi thiếu cẩn thận hay nguyên nhân khác sẽ được giới hạn trong số tiền bằng tổng của (a) Số dư WMV hiện tại và (b) bất kỳ khoản Lệ phí bạn đã trả cho chúng tôi trong thời gian 12 tháng liền trước yêu cầu bồi thường của bạn;

7.6.2 Không bên nào phải chịu trách nhiệm với người khác đối với bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, uy tín, danh tiếng, kinh doanh, cơ hội kinh doanh, dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại xác định, gián tiếp hoặc do hậu quả hay mất mát của bất kỳ bên nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoả thuận này; và

7.6.3 Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho người khác như là kết quả của bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này là kết quả của một sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó ("Sự kiện bất khả kháng").

7.7 Không điều khoản nào trong Thoả thuận này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của một trong hai bên nếu bị tử vong hoặc thương tích do sơ suất của mình, do gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác mà không thể được loại trừ theo quy định hiện hành.

8. Huỷ bỏ Thoả thuận

Bạn có thể hủy bỏ Thoả thuận này trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày bạn thông báo cho chúng tôi bằng email tại support@wmv.vn và xác nhận bạn muốn huỷ Thoả thuận, các nội dung này được quy định tại Khoản 10 Thoả thuận này.

9. Chấm dứt Hợp đồng này

9.1 Chúng tôi có thể chấm dứt Thoả thuận này (toàn bộ hoặc một phần) ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản nếu:

9.1.1 Bạn vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quy định tại Khoản 1.1 và/hoặc Khoản 5.1 theo Thoả thuận này; hoặc

9.1.2. Chúng tôi xác định, với sự xem sét hết sức thận trọng, rằng mức mức yêu cầu hoặc hoàn lại là không thể chấp nhận.

9.2 Theo các quy định tại Khoản 9.3, các bên có thể chấm dứt Thoả thuận nàybất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước tối thiểu 2 tháng cho bên còn lại.

9.3 Nếu bạn không phải là một Doanh nghiệp lớn hoặc một Tổ chức từ thiện lớn, bạn có thể chấm dứt hợp đồng này bằng cách gửi cho chúng tôi một thông báo bằng văn bản trước một tháng.

9.4 Các bên có thể chấm dứt Thoả thuận này (toàn bộ hoặc một phần) ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản nếu:

9.4.1 Bên kia vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này và không khắc phục được các vi phạm (nếu có khả năng khắc phục) trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản; hoặc là

9.4.2 Các bên khác có liên quan, được phép, hoặc được yêu cầu một cuộc họp của các thành viên hoặc chủ nợ để xem xét một lệnh cấm, quản lý, thanh lý, một phần hoặc toàn bộ, hoặc thu hồi hoặc xử lý thu giữ để thực thi bản án.

9.5 Trong mọi trường hợp, Thoả thuận này trao cho chúng tôi quyền để chấm dứt Thoả thuận, chúng tôi có thể chọn tạm ngưng các Dịch vụ mà không cần báo trước cho bạn, đình chỉ mà không làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi muốn chấm dứt Thoả thuận sau này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi thực hiện các quyền của mình theo quy định tại Khoản này, lý do để giảm thiểu bất kỳ sai sót nào gây nhầm lẫn dẫn đến chúng tôi đình chỉ Dịch vụ, trừ khi chúng tôi bị cấm làm như vậy theo Quy định. Chúng tôi có thể tính các chi phí hợp lí của bất kỳ thông báo nào được gửi cho bạn.

9.6 Nếu một sự kiện bất khả kháng ngăn cản chúng tôi cung cấp bất kỳ Dịch vụ cho hơn 4 tuần, chúng tôi có trách nhiệm, không hạn chế quyền hoặc biện pháp khác của mình, có quyền chấm dứt Thoả thuận này ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản cho bạn.

9.7 Chấm dứt Thoả thuận này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và các nghĩa vụ của các bên đã tích lũy được tại thời điểm kết thúc.

10. Nghĩa vụ về hủy bỏ hoặc chấm dứt

10.1 Việc hủy bỏ, chấm dứt hoặc hết hạn của Thoả thuận này vì bất cứ lý do:

10.1.1 Mỗi bên phải thanh toán cho bên kia tất cả các khoản nợ phát sinh hoặc có liên quan liên quan đến Thoả thuận này;

10.1.2 Chúng tôi sẽ hoàn trả số dư WMV theo quy định tại Khoản 2.4, theo Khoản 3.4; và

10.1.3 Bất kỳ khoản thanh toán hợp lý để thực hiên việc chấm dứt hoặc hết hạn của Thoả thuận này đã phát sinh.

10.1.4 Trừ trường hợp cần thiết cho việc thực hiện nghĩa vụ còn lại của mình theo Thoả thuận này hoặc việc tuân thủ các Quy định, mỗi bên có trách nhiệm kịp thời:

(A) Trả lại cho bên kia tất cả các tài liệu và hồ sơ (và ngay cả bản sao) có chứa thông tin mật của bên kia;

(B) Xóa tất cả các thông tin bí mật của bên kia từ hệ thống máy tính của mình (nếu có phạm vi); và

(C) Theo yêu cầu, bằng văn bản đã thông báo cho bên kia rằng đã tuân thủ các yêu cầu của khoản 10.1.4 này.

11. Quyền sở hữu trí tuệ

11.1 Tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ của các Dịch vụ, cũng như các dữ liệu giao dịch trong các máy tính và các hệ thống của chúng tôi, thì thuộc về chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

11.2 Trừ khi được quy định rõ trong Thoả thuận này, không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ của một bên được chuyển cho bên thứ hai theo Thoả thuận này.

11.3 Bạn đồng ý cấp cho chúng tôi một bản quyền miễn phí, không độc quyền, không được chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng (trừ trường hợp được phép theo Thoả thuận này) được phép sử dụng Quyền sở hữu Trí tuệ thuộc sở hữu của bạn trên toàn thế giới (và cấp phép của bạn) để cung cấp thông tin cho chúng tôi là cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ và quyền của mình theo Thoả thuận này, bao gồm quyền của chúng tôi được phép công bố tên và logo của bạn trong quá trình cung cung cấp dịch vụ để nhận ra bạn là một thành viên của Dịch vụ.

11.4 Bạn không phải thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối, chuyển giao, sao chép, tái sản xuất, tải về, hiển thị, dịch, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, điều chỉnh hoặc khai thác các dịch vụ, thông tin hay tài liệu mà các Quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc một Doanh nghiệp.

11.5 Trong phạm vi Dịch vụ bao gồm bất kỳ phần mềm, chương trình máy tính hoặc mã, bao gồm bất kỳ các giao diện lập trình ứng dụng (gọi là "Phần mềm"), bạn đồng ý:

11.5.1 Không sao chép hoặc tái sản xuất phần mềm, trừ trường hợp nội dung sao chép tuân thủ công dụng của phần mềm phù hợp với Thoả thuận này, hoặc trong trường hợp cần thiết cho mục đích sao lưu hoặc an ninh hoạt động;

11.5.2 Không cấp giấy phép lại, dịch thuật, hợp nhất, điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi phần mềm, hoặc bất kỳ phần nào của nó;

11.5.3 Không làm thay đổi, hoặc sửa đổi các phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó, hoặc Phần mềm có giấy phép hoặc bất kỳ phần nào của nó, để được kết hợp với, hoặc bị đưa vào, bất kỳ vật liệu khác, các chương trình hoặc phần mềm khác;

11.5.4 Không tháo rời, dịch ngược, đảo ngược-kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên toàn bộ hoặc một phần của phần mềm hoặc cố gắng làm bất kỳ điều đó ngoại trừ trong phạm vi mà hành động không bị cấm theo luật hiện hành.

12. Bảo mật

Mỗi bên cam đoan rằng tại mọi thời điểm trong thời hạn Thoả thuận và trong vòng năm năm sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thoả thuận, việc sử dụng, tiết lộ hoặc giao tiếp với bất kỳ cá nhân nào đã nhận được thông tin hoặc là bí mật liên quan đến các hoặc công việc của các bên còn lại bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến hoạt động của một bên, quy trình, kế hoạch, thông tin sản phẩm, hướng dẫn, thiết kế, bí mật thương mại, phần mềm, cơ hội thị trường và khách hàng ("Thông tin mật"), là Thông tin điều bí mật không bao gồm:

(A) Thông tin vốn đã hợp pháp thuộc sở hữu của bên nhận và không có nghĩa vụ phải bảo mật;

(B) Thông tin mà trước đây đã trở thành công khai bằng hình thức khác do lỗi của bên nhận;

(C) Thông tin đó được phát triển độc lập bởi bên nhận được đưa vào hệ thống vào các Thông tin Bí mật; và

(D) Các thông tin được yêu cầu giữ bí mật phải được công bố theo Quy định, lệnh của tòa án hoặc quy định của bất kỳ uỷ ban hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cho các mục đích phục vụ các thủ tục tố tụng hoặc tòa án phát sinh từ Thoả thuận này.

13. Xử lý khiếu nại

13.1 Nếu bạn muốn khiếu nại về Dịch vụ, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới support@wmv.vn, với các chi tiết ngắn gọn về đơn khiếu nại của bạn và địa chỉ email liên kết với Tài khoản Kinh doanh của bạn.

13.2 Chúng tôi sẽ tiếp nhận giải quyết khiếu nại của bạn bằng email trong vòng 1 ngày làm việc, sau đó kiểm tra và gửi cho bạn một kết quả ban đầu trong thời hạn năm ngày làm việc. Nếu khiếu nại không được giải quyết vào cuối ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản sao về các thủ tục xử lý khiếu nại này.

13.3 Nếu bạn không hài lòng với quá trình xử lý khiếu nại của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới claim@wmv.vn, kèm theo các câu trả lời đã được gửi cho bạn. Email này của bạn sẽ được chuyển đến Giám đốc điều hành của chúng tôi và sẽ có trả lời cuối cùng cho bạn trong thời hạn năm ngày làm việc.

13.4 Trong vòng bốn tuần sau khi nhận được đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hoặc là một trả lời chính thức hay là một lời giải thích lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng để giải quyết các khiếu nại và cho biết khi nào chúng tôi sẽ liên lạc thêm với bạn.

14. Chuyển nhượng và phụ lục hợp đồng

14.1 Bạn không thể chuyển nhượng hoặc lập phụ lục hợp đồng về bất kỳ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này.

14.2 Chúng tôi có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này:

14.2.1 Bất kỳ người nào mà chúng tôi có thể chuyển một phần kinh doanh của chúng tôi mà Thoả thuận này có liên quan; và

14.2.2 Chúng tôi có thể lập phụ lục hợp đồng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này cho bất kỳ đối tượng nào phù hợp với Quy định.

14.3 Nếu chúng tôi nhận hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay tức thời.

15. Thông báo và thông tin liên lạc

Thoả thuận này được lập bằng tiếng Việt và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng tiếng Việt. Mọi bản dịch sang ngôn ngữ khác sẽ được dịch mục đích thông tin và cho các mục đích khác nhằm phổ biến Thoả thuận này, các phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc bằng ngôn ngữ khác có liên quan Thoả thuận này yêu cầu phải được được gửi cho:

(A) Chúng tôi bằng e-mail tại support@wmv.vn ; hoặc là

(B) Thông bạn qua Tài khoản Doanh nghiệp của bạn hoặc bằng cách email về địa chỉ của bạn trong Tài khoản Doanh nghiệp của bạn.

Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc bằng ngôn ngữ khác khác sẽ được coi là đã được nhận vào Ngày làm việc tiếp theo sau khi các thông tin đã được gửi đến chúng tôi.

17. Miễn trừ

Việc từ bỏ bất kỳ quyền theo Thoả thuận này chỉ có hiệu lực khi nó được thực hiện bằng văn bản và không được coi là từ bỏ các vi phạm tiếp theo hoặc đương nhiên không được bỏ. Không thực thi một phần của quyền hoặc phương thức tương đương như vậy sẽ ngăn cản hoặc hạn chế việc tiếp tục thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác. Trừ khi được quy định khác, các quyền phát sinh theo Thoả thuận này được tích lũy và không loại trừ quyền được cung cấp theo quy định hiện hành.

Không hoàn thành hoặc chậm trễ việc thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ theo Thoả thuận hoặc Quy định hiện hành, bên đó được coi là từ bỏ quyền hoặc nghĩa vụ đó, và không loại trừ hoặc hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền nghĩa vụ.

18. Thực hiện Thoả Thuận

Nếu tòa án hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền khác thấy rằng bất kỳ điều khoản của Thoả thuận này là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là bị loại bỏ theo yêu cầu, và tính hiệu lực và tính thực thi của các quy định khác trong Thoả thuận này sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này đã hết hiệu lực, không thể thực hiện được hoặc bất hợp pháp, mà vẫn còn hiệu lực, có thể thực hiện được và hợp pháp, nếu một phần của nó đã bị loại bỏ thì các điều khoản đó sẽ được áp dụng với sự sửa đổi tối thiểu cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp, hiệu lực và tính thực thi của nó.

19. Không có quan hệ đối tác

Không có gì trong Thoả thuận này được dự định để, hoặc sẽ được coi là sẽ tạo thành một đối tác hoặc liên doanh của bất kỳ loại quan hệ nào giữa các bên, cũng không tạo thành bất kỳ bên đại lý của một bên khác vì mục đích khác. Không bên nào có quyền làm đại lý cho, hoặc liên kết, các bên khác trong bất kỳ cách nào.

20. Các bên thứ ba

Thoả thuận này không nhằm mục đích trao bất kỳ lợi ích cho những người không phải là một trong các bên của Thoả thuận này. Một người không phải là thành viên của Thoả thuận này không có quyền theo Thoả thuận thực thi các điều khoản của Thoả thuận này.

21. Phòng chống tham nhũng

Mỗi bên tại mọi thời điểm khi thực hiện giao dịch phải tuân thủ, phải đảm bảo rằng nhân viên của mình đã thực hiện đúng và tuân thủ tất cả các Quy định có liên quan đến phòng chống tham nhũng

22. Định nghĩa

Trong Thoả thuận này:

Mã truy cập - là mật khẩu, thông tin đăng nhập chi tiết và mã truy cập khác và bất kỳ thông tin bảo mật liên quan đến Tài khoản Cá nhân của bạn;

Quy định - có nghĩa là Quy định tiền điện tử năm 2011, các dịch vụ thanh toán quy định năm 2009, các quy định chống rửa tiền năm 2007 và các đạo luật khác, quy định và hướng dẫn có liên quan áp dụng cho các dịch vụ hoặc các hoạt động hoặc các giao dịch có liên quan mà dịch vụ được sử dụng;

Doanh nghiệp - có nghĩa là một người hoặc một pháp nhân được phép nhận WMV như thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của mình;

Tài khoản Doanh nghiệp - nghĩa là tài khoản WMV của một doanh nghiệp trong hệ thống của chúng tôi;

Ngày làm việc - có nghĩa là bất kỳ ngày ngoại trừ thứ bảy hoặc chủ nhật hoặc ngày lễ tại Việt Nam;

Khiếu nại - có nghĩa là các khiếu nại, tranh chấp, hành động, yêu cầu, khiếu nại, tố tụng, tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm của bất kỳ bên nào;

Khách hàng - có nghĩa là một cá nhân, đã được chúng tôi chấp thuận đăng ký một Tài khoản Cá nhân;

Control (bao gồm các điều khoản "kiểm soát bởi" và "dưới sự kiểm soát chung với") - có nghĩa là quyền sở hữu hoặc kiểm soát hơn 50% quyền bỏ phiếu hoặc cổ phần trong một công ty hoặc cơ quan khác của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp;
Tiền điện tử: Được quy định trong các quy định về tiền điện tử năm 2011;

Lệ phí - có nghĩa là các khoản phí và lệ phí (nếu có) được liệt kê trong Phụ lục 2;

Quyền sở hữu trí tuệ - nghĩa là bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên thương mại, tên miền Internet, bản quyền (bao gồm quyền trong phần mềm máy tính) và các quyền nhân thân, quyền sở hữu dữ liệu, quyền địa hình bán dẫn, mẫu hữu ích, quyền trong các thiết kế, các quyền đối với sáng chế, quyền bí quyết và Quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, và tất cả các quyền hoặc các hình thức bảo vệ có hiệu lực tương đương hoặc tương tự tại bất kỳ nơi nào trên toàn cầu và đã đăng ký bao gồm đăng ký các ứng dụng;

Tài khoản Cá nhân - có nghĩa là một tài khoản WMV trong hệ thống của chúng tôi.

Dữ liệu Cá nhân – được quy định trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu năm 1998;

Dịch vụ - là dịch vụ được mô tả trong Khoản 1.1;

Giao dịch - có nghĩa là một yêu cầu thanh toán, chuyển tiền hoặc trao đổi như quy định tại Khoản 1;

Dữ liệu giao dịch - có nghĩa là các dữ liệu liên quan đến từng giao dịch;

Hạn mức Giao dịch - có nghĩa là một giới hạn về loại, khối lượng giao dịch được áp dụng khi sử dụng dịch vụ, ví dụ, tổng giá trị tối đa của tất cả các giao dịch liên quan đến bất kỳ thời gian nhất định hoặc một giới hạn tiền tệ (chúng tôi có thông báo cho bạn) ở trên mà bạn phải có sự cho phép của chúng tôi trước khi hoàn thành một giao dịch - Giới hạn Giao dịch vui long xem Phụ lục 1 của Thoả thuận này;

WMV - có nghĩa là tiền điện tử do chúng tôi cung cấp, tương đương đồng Việt Nam, tỷ lệ 1WMV=1VNĐ;

Số dư WMV - là số dư hiện tại bằng WMV trong Tài khoản Doanh nghiệp của bạn;

PHỤ LỤC 01

Giới hạn giao dịch và các giấy tờ cần thiết

Giới hạn giao dịch: không có giới hạn.

Các giấy tờ cần thiết:

1) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi đối với chủ Ví là doanh nghiệp

1.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví là doanh nghiệp cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh;
 • Số giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Mã số thuế;
 • Tên giám đốc hoặc người được uỷ quyền;
 • Số CMND/hộ chiếu của giám đốc hoặc người được uỷ quyền;
 • Địa chỉ liên hệ, điện thoại;
 • Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh;
 • E-mail; website (nếu có).
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ sau:

+ Giấy phép ĐKKD;
+ CMND/hộ chiếu của giám đốc hoặc người được ủy quyền;
+ Giấy ủy quyền (nếu người đại diện không phải là giám đốc);
+ Hóa đơn điện (hoặc nước) tại địa chỉ trùng với địa chỉ liên hệ trong vòng 3 tháng gần nhất.

1.2) Giám đốc hoặc người được uỷ quyền phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự;

2) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi đối với chủ Ví là cơ sở kinh doanh

2.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví là cơ sở kinh doanh cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Tên cơ sở kinh doanh;
 • Lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh;
 • Số giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nếu có);
 • Mã số thuế (nếu có);
 • Tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện);
 • Số CMND/hộ chiếu của chủ sơ cở hoặc người đại diện;
 • Địa chỉ liên hệ, điện thoại;
 • Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh;
 • E-mail; website (nếu có).
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ sau:

+ Số giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nếu có);
+ CMND/hộ chiếu của chủ cơ sở hoặc người đại diện;
+ Hóa đơn điện (hoặc nước) tại địa chỉ trùng với địa chỉ liên hệ trong vòng 3 tháng gần nhất.

2.2) Chủ cơ sở kinh doanh hoặc người đại diện hoặc người nước ngoài phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự;

1. GIỚI THIỆU

Trên cơ sở các chính sách bảo mật (“Chính sách bảo mật”), trong đó bao gồm Chính sách sử dụng Cookie, WebMoney (“chúng tôi”“của chúng tôi”) sẽ thu thập và xử lý bất kỳ thông tin nào để có thể nhận dạng người dùng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) trong quá trình sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận người dùng WebMoney hoặc Hợp đồng đại lý WebMoney tương đương (“Thỏa thuận người dùng”) là một phần của Chính sách bảo mật. Ý nghĩa của các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Chính sách bảo mật được định nghĩa trong bản Thỏa thuận người dùng.

Nếu bạn là một người dùng dưới 18 tuổi, đăng ký tài khoản cá nhân, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân theo những cách thức được quy định trong Chính sách bảo mật này, với điều kiện, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn chỉ để liên lạc các thông tin trong phạm vị Dịch vụ (ví dụ: các thông báo chính thức, các tin nhắn báo cáo, trả lời câu hỏi) và chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin quảng cáo tiếp thị nào hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn với mục đích quảng cáo tiếp thị.

Bạn chấp thuận Chính sách bảo mật, nghĩa là bạn chấp thuận việc cung cấp và xử lý thông tin cá nhân của bạn và xác nhận rằng việc đồng ý với chính sách này là tự nguyện và vì lợi ích của chính bạn. Việc xử lý các thông tin cá nhân của bạn sẽ được thực hiện với mục đích phục vụ đầy đủ các nghĩa vụ theo Thỏa thuận người dùng và theo các phụ lục đi kèm và bao gồm cả Chính sách bảo mật này. Bạn đồng ý với việc thực hiện các hành động sau đối với Thông tin cá nhân của bạn: sưu tập, hệ thống hóa, tích trữ, lưu trữ, làm rõ (cập nhật hoặc thay đổi), sử dụng, phân phối (bao gồm cả truyền dẫn), mất quyền kiểm soát, ngăn chặn, phá hủy, truyền tải, trong đó bao gồm cả việc truyền ra ngoài biên giới, cũng như thực hiện bất kỳ một hành động nào khác với các thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc xử lý các dữ liệu có thể sử dụng các phương tiện tự động hóa hoặc không sử dụng (khi xử lý không tự động). Để xử lý các thông tin cá nhân có thể sử dụng không giới hạn các phương pháp xử lý. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, nếu cần thiết, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các Bên thứ ba. Bên thứ ba có quyền xử lý các dữ liệu cá nhân theo thỏa thuận này để thực hiện các nghĩa vụ trong Thỏa thuận người dùng và các phụ lục của nó và bao gồm cả Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi dựa trên thực tế rằng, bạn cung cấp chính xác thông tin cá nhân, để chúng tôi có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ bản Chính sách bảo mật này, đồng thời để tránh cho mình các trách nhiệm nếu bạn cung cấp thông tin không chính xác, ví dụ: về tuổi tác của bạn.

Chúng tôi có thể không thường xuyên thay đổi các điều khoản trong Chính sách bảo mật này. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên trang này và thông báo tới bạn qua hòm thư điện tử hoặc qua tin nhắn tài khoản của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi tin nhắn về support@wmv.vn.

2. CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP

Chúng tôi chỉ thu thập các Thông tin cá nhân liên quan đến việc thúc đẩy và hoạt động của các Dịch vụ, liên quan đến việc mở và quản lý tài khoản và thực hiện các điều khoản trong Thỏa thuận người dùng. Các Thông tin cá nhân được cung cấp trực tiếp bởi bạn, cũng như những người khác hoặc công ty được bạn ủy quyền để thực hiện thay cho bạn và những Thông tin cá nhân này có thể bao gồm các thông tin thu thập được từ Bên thứ ba mà đã được bạn ủy quyền để tiết lộ thông tin cho chúng tôi, bao gồm:

(a) Các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện điền các mẫu biểu Dịch vụ, khi công khai Nội dung người dùng, khi yêu cầu các dịch vụ thêm hoặc tin nhắn thông báo vấn đề;
(b) Tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính và các thông tin liên lạc khác;
(c) Thông tin thanh toán (ví dụ: số tài khoản, mã ngân hàng, số thẻ thanh toán, ngày hết hạn thẻ, ngày cấp thẻ và số CVV);
(d) Bất cứ dữ liệu hoặc thông tin khác mà chúng tôi hay bất kỳ nhà cung cấp của chúng tôi có trách nhiệm yêu cầu bạn cung cấp để có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi;
(e) Các thông tin về tình hình tài chính của bạn hoặc mối quan tâm tài chính của bạn;
(f) Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ thư điện tử, địa chỉ thường trú và số điện thoại;
(g) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân để ngăn chặn việc giao dịch tiền không hợp pháp và gian lận;
(h) Bản ghi các cuộc trao đổi qua điện thoại và bất kỳ liên lạc khác giữa bạn và chúng tôi;
(i) Bản ghi các cuộc điều tra, khảo sát mà chúng tôi đề nghị bạn thực hiện với mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không nhất thiết cần phải điền vào nó;
(j) Chi tiết các cuộc viếng thăm của bạn trên Dịch vụ và các địa chỉ mà bạn đã truy cập (xem thêm: Chính sách sử dụng Cookies);
(k) Địa chỉ giao thức Internet, múi giờ/khu vực, loại trình duyệt/loại ngôn ngữ, hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ Internet, cấu hình hệ thống, và các tham số khác;
(l) Thông tin về các hoạt động của bạn, ví dụ: về các truy cập trên các trang, các tìm kiếm của bạn, về quảng cáo hoặc các siêu liên kết (hyperlink) mà bạn nhấn vào;
(m) Thông tin về các giao dịch: hàng hóa bán lẻ, hàng hóa mua, giá trị giao dịch;
(n) Thông tin về bất kỳ một quá trình tố tụng hình sự/dân sự nào mà bạn có thể tham gia vào;
(o) Kết quả kiểm tra tín dụng của Doanh nghiệp bạn.

Chúng tôi nhắm tới mục đích giữ thông tin cá nhân của bạn luôn cập nhật, vì vậy, xin vui lòng báo cho chúng tôi biết bất kỳ một thay đổi nào về thông tin cá nhân của bạn bằng cách cập nhật Tài khoản hoặc gửi thư điện tử tới cho chúng tôi, ghi rõ địa chỉ thư điện tử của bạn. Bạn cần phải gửi thư điện tử cho chúng tôi, ghi rõ địa chỉ thư điện tử trong vòng 30 ngày nếu bạn có thay đổi về tên, địa chỉ thường trú, thông tin liên hệ, chứng minh thư hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đấy và các thông tin mà chúng tôi cho rằng nó quan trọng trong mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi trong phạm vi Dịch vụ.

3. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN Ở ĐÂU?

Địa điểm chính để lưu trữ các Thông tin cá nhân người dùng là trong lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, để hệ thống hoạt động không xảy ra sai sót và tuân thủ sự các nguyên tắc an toàn bảo mật, nguyên tắc đảm bảo thông tin, các dữ liệu người dùng cũng có thể được đặt ở ngoài biên giới Việt Nam. Bạn ý thức được và đồng ý cho chúng tôi chuyển dữ liệu Thông tin cá nhân của bạn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các dữ liệu này được xử lý bởi các nhân viên hoặc một trong các nhà cung cấp hoặc đối tác bên ngoài Việt Nam của chúng tôi. Những nhân viên đó có thể xử lý các thông tin thanh toán của bạn và đưa ra các dịch vụ liên quan. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý để đảm bảo việc xử lý dữ liệu của bạn được an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật.

Sau khi nhận được các Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng các quy trình và các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn nguy cơ truy cập trái phép, xử lý không theo nguyên tắc, bị mất dữ liệu, bị phá hủy hoặc hỏng dữ liệu… tùy thuộc vào các quy định trong Thỏa thuận người dùng, liên quan đến sự an toàn của các Mã truy cập Tài khoản của bạn. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu trong môi trường Internet không hoàn toàn là an toàn, và, bất chấp những nỗ lực cao nhất của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn cho sự an toàn Thông tin cá nhân của bạn khi truyền dữ liệu tới Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bất kỳ việc truyền dữ liệu nào khác sẽ gây ra rủi ro cho riêng bạn.

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trong quá trình xử lý và lưu trữ dữ liệu Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện vai trò là người điều khiển các dữ liệu đó.

Chúng tôi có thể sử dụng các Thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc một vài mục đích được nêu trong danh sách dưới đây:

(a) Để đảm bảo rằng các nội dung của Dịch vụ chúng tôi cung cấp với cách thức có hiệu quả cao nhất cho bạn và cho máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác mà chúng tôi có hỗ trợ;
(b) Để cung cấp thông tin cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc chúng tôi cho rằng nó có thể có ích cho bạn, nếu bạn cho phép chúng tôi liên hệ với bạn vì mục đích đó;
(c) Để phục vụ công tác phân tích thống kê;
(d) Để phát triển và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi;
(e) Để cập nhật các bản ghi hồ sơ của chúng tôi;
(f) Để xác định các thành phần dịch vụ hoặc sản phẩm khác mà có thể bạn sẽ quan tâm;
(g) Để đánh giá điểm tín dụng của bạn theo các quy định phù hợp trong Thỏa thuận người dùng;
(h) Để xác định, ngăn chặn, phát hiện và loại bỏ các gian lận, khoản tiền bất hợp pháp, và các hình thức vi phạm khác;
(i) Để kiểm tra các yêu cầu trong việc tuân thủ các quy định và điều khoản thi hành;
(j) Để thông báo cho bạn về các Dịch vụ và/hoặc các Hoạt động khác;
(k) Để thực hiện các nghĩa vụ của mình và thực hiện các điều khoản trong khuôn khổ nội dung thỏa thuận giữa bạn và hoặc là giữa chúng tôi, hoặc là giữa những người dùng Dịch vụ;
(l) Để cho phép bạn tham gia vào các sự kiện đang diễn ra của Dịch vụ, nếu bạn đồng ý;
(m) Để gửi cho bạn các thông báo trong khuôn khổ Thỏa thuận người dùng của bạn.

5. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BẠN

Chúng tôi sẽ tôn trọng tính bảo mật Thông tin cá nhân của bạn và chỉ tiết lộ nó cho các mục đích mà đã được giải thích cho bạn khi áp dụng, và đồng thời:

(a) Nếu chúng tôi mua hoặc bán một doanh nghiệp hoặc tài sản nào đó, chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua doanh nghiệp hoặc tài sản đó;
(b) Nếu một Bên thứ ba nắm giữ phần lớn tài sản của chúng tôi, Thông tin cá nhân về các khách hàng của chúng tôi sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao;
(c) Nếu chúng tôi buộc phải tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện theo các yêu cầu pháp lý hoặc với mục đích ứng dụng hoặc thực thi các điều khoản hợp đồng của bạn, với mục đích bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn, an ninh đối với các khách hàng của chúng tôi và cả đối với những người khác (bao gồm cả việc trao đổi thông tin với các công ty hoặc tổ chức khác để chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng);
(d) Nếu bạn yêu cầu chúng tôi hoặc đồng ý cho chúng tôi làm điều này;
(e) Để trung tâm lưu trữ lịch sử tín dụng có thể kiểm tra, xác minh thông tin cá nhân của bạn và ngăn chặn gian lận (trung tâm này cũng sẽ lưu trữ lịch sử các yêu cầu của bạn và sử dụng nó mỗi khi ai đó thông báo thông tin mà bạn đã ban hành)
(f) Để thông báo cho trung tâm lưu trữ lịch sử tín dụng rằng bạn có một tài khoản và cách bạn sử dụng nó;
(g) Để các nhà cung cấp, đại lý và nhà thầu của chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân với mục đích cung cấp Dịch vụ, với các điều kiện của mình để đảm bảo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ chống lại việc xử lý Thông tin cá nhân trái phép hoặc không hợp pháp và để chống lại khả năng bị mất, bị phá hủy hoặc hư hỏng các Thông tin cá nhân đó;
(h) Để điều tra, ngăn chặn hoặc phát hiện các gian lận giao dịch và cả việc thanh tra kiểm soát chống rửa tiền bởi các quỹ trái phép;
(i) Để cung cấp cho các tổ chức thực hiện dịch vụ so sánh các đơn tín dụng nhận được từ phía công ty tài chính với mục đích phòng ngừa và phát hiện gian lận;
(j) Để thực hiện công việc kiểm toán và các nghĩa vụ cần thiết đối với một cơ quan nào đó có liên quan hoặc với cơ quan thuế.

Chúng tôi cũng đồng thời sẽ kiểm tra các thông tin mà bạn cung cấp tại các cơ quan/tổ chức để ngăn chặn việc gian lận và trong trường hợp bạn đưa thông tin sai lệch và định danh gian lận, các hồ sơ sẽ được tạo ra, và chúng tôi, cũng như các tổ chức khác, trong đó bao gồm cả các tổ chức thực thi pháp luật và các cơ quan thu hồi nợ có thể có được quyền truy cập để sử dụng và nghiên cứu các hồ sơ này, để mà:

(a) Quyết định về việc cấp tín dụng, các dịch vụ tín dụng cho bạn và cả các thành viên trong gia đình bạn;
(b) Quyết định về việc nhận bảo hiểm giao thông, nhà ở, vay nợ, đời sống và các loại bảo hiểm khác, và cả các loại bảo hiểm dành cho bạn cũng như các thành viên trong gia đình bạn;
(c) Để theo dõi những khoản nợ, người vay nợ, việc thu hồi nợ, ngăn chặn gian lận và quản lý tài khoản của bạn hoặc các chính sách bảo hiểm;
(d) Để ngăn chặn gian lận và các quỹ trái phép, ví dụ:

 • Khi kiểm tra thông tin để cung cấp một khoản vay hoặc nhận một khoản tín dụng hoặc các dịch vụ khác;
 • Để quản lý các tài khoản tín dụng cũng như các tài khoản hoặc dịch vụ liên quan đến tín dụng;
 • Khi kiểm tra thông tin trong các đề xuất và yêu cầu của tất cả các loại hình bảo hiểm; và
 • Khi kiểm tra thông tin về các ứng viên và người lao động cho các vị trí tuyển dụng.

Nếu bạn muốn có các thông tin về các tổ chức có liên quan về việc ngăn chặn gian lận, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và nêu rõ địa chỉ thư điện tử của bạn.

6. QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý các Thông tin cá nhân của bạn cho việc tiếp thị, quảng cáo. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những dự định của chúng tôi khi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn có thể sử dụng các quyền của mình để ngăn chặn việc xử lý thông tin bằng cách đánh dấu vào các lựa chọn nhất định, cho phép hình thức sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các quyền của mình bất cứ lúc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử support@wmv.vn.

Dịch vụ có thể thỉnh thoảng sẽ chứa các đường dẫn liên kết (hyperlink) đến và từ các website của các công ty khác, bao gồm cả các trang quảng cáo. Nếu bạn có nhấn vào một đường dẫn liên kết nào đó từ các trang web này, xin vui lòng lưu ý rằng các bên thứ ba này có những chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không nhận bất kỳ một trách nhiệm nào về những chính sách bảo mật đó. Vui lòng làm quen và kiểm tra các chính sách bảo mật của các website này trước khi cung cấp Thông tin cá nhân thông qua website đó hoặc qua bên thứ ba.

Theo quy định năm 1998 về bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền truy cập các Thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang lưu trữ. Mọi yêu cầu cấp quyền truy cập có thể phải chịu chi phí tương ứng liên quan đến việc cung cấp cho bạn dữ liệu về các Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ.